Klimasats-prosjekt

Bli med! Handlingskampanje

Prosjektnavn: Bli med! Handlingskampanje
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 885 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning