Klimasats-prosjekt

Bli med! Handlingskampanje

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 885 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: