Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE Buskerud

Prosjektnavn: BYGG i TRE Buskerud
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Nettverk

Nettverket ble etablert i 2018, og jobber med å øke kompetansen på klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Relevante lenker