Klimasats-prosjekt

Byggematerialer i omsorgsboliger

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 2 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune har bygget tolv nye omsorgsboliger. Kommunen har brukt klimavennlige materialer, og gjort tiltak for energibrukt og transport i driftsfasen.

Totalt for byggets levetid, er klimagassutslippene redusert med 40 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Mer enn halvert utslippene fra materialer

Ved å bruke klimavennlige materialer som massivtre og lavkarbonbetong, har kommunen redusert utslippene med 55 prosent, sammenliknet med et referansebygg. Det er særlig dekker og vegger som står for de største utslippskuttene.

Redusert parkering og mer kollektivtransport

Kommunen har også redusert antall parkeringsplasser, slik at flere ansatte skal ta kollektivtransport i stedet for bil. Tiltakene er estimert å redusere utslippene fra transport med 34 prosent.

Relevante lenker