Klimasats-prosjekt

Bygging av ladestasjon ved Gol kommunehus

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 167 755
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: