Klimasats-prosjekt

Bygging av ladestasjon ved Gol kommunehus

Prosjektnavn: Bygging av ladestasjon ved Gol kommunehus
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 167 755
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler