Klimasats-prosjekt

Bygging av ladestasjon ved Hemsedal kommunehus

Prosjektnavn: Bygging av ladestasjon ved Hemsedal kommunehus
Fylke: Viken (N)
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 65 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler