Klimasats-prosjekt

Bygging av ladestasjon ved Hemsedal kommunehus

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 65 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: