Klimasats-prosjekt

Bygging av ladestasjoner

Prosjektnavn: Bygging av ladestasjoner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: NORD-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler