Klimasats-prosjekt

Bygging av ladestasjoner

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: