Klimasats-prosjekt

Damfoss gang- og sykkelbru – forprosjekt

Prosjektnavn: Damfoss gang- og sykkelbru – forprosjekt
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Sykkel