Klimasats-prosjekt

Damfoss gang- og sykkelbru – forprosjekt

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: