Klimasats-prosjekt

Eilert Sundt vgs. i Farsund – forprosjekt

Fylke: Agder
Søker: VEST AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: