Klimasats-prosjekt

Eilert Sundt videregående skole avdeling Lyngdal

Fylke: Agder
Søker: VEST AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vest Agder fylkeskommune skal utvide en videregående skole, og ønsker å bygge den nye delen som et nullutslippsbygg.

Resultater

Bygget oppfyller klimaambisjonene, og flere klimagassreduserende tiltak knyttet til materialbruk har blitt gjennomført. Blant hovedtiltakene er:

  • industriparkett i stedet for vinylbelegg
  • lavkarbonbetong klasse A i stedet for standardbetong
  • massivtre i stedet for stål
  • trefibergips i stedet for gips
  • glassull i stedet for steinull
Relevante lenker