Klimasats-prosjekt

Elsykkelprosjekt i Lillehammer

Prosjektnavn: Elsykkelprosjekt i Lillehammer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 292 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel