Klimasats-prosjekt

Elsykkelprosjekt i Lillehammer

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 292 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: