Klimasats-prosjekt

Elsykkelsatsing for å utfase fossil energi

Fylke: Agder
Søker: TVEDESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 222 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: