Klimasats-prosjekt

Elsykkelsatsing for å utfase fossil energi

Prosjektnavn: Elsykkelsatsing for å utfase fossil energi
Fylke: Agder (N)
Søker: TVEDESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 222 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel