Klimasats-prosjekt

Elsykler og sykkelhoteller i Fåvang og Ringebu

Fylke: Innlandet
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2018 - Okt 2022
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

​Ringebu kommune skulle kjøpe inn fire elsykler, to elektriske transportsykler, og sette opp to sykkelhoteller på sentrale steder i Fåvang og Ringebu. Prosjektet har vært veldig vellykket, og kommunen har utvidet tilbudet underveis.

Regionalt elsykkelprosjekt i Gudbrandsdalen

Kommunen kjøpt inn flere sykler enn planlagt. De har også inngått et regionalt samarbeid med lokalt næringsliv og nabokommuner. 

Plassering av sykkeloppbevaring og ladestasjoner med tak basert på solceller, ligger fortsatt fram i tid i prosjektet. Dette vil kommunen komme tilbake til etter testing.

Mange gode erfaringer

  • Kommunen har valgt sykler som er godt tilpassa topografien. Det vil si kraftigere sykler med større batterikapasitet, god demping og et godt bremsesystem.
  • Med tanke på leveringer, deler og service av syklene, har det vært viktig å samarbeide med et bedriftsnettverk av eksperter på elsykler.
  • Det har fungert godt å booke syklene via en felles nettbasert plattform.
  • Syklene hentes og avleveres på avtalte punkter slik at kommunen har oversikt over syklene til enhver tid.
  • Samarbeid over kommunegrenser har vært viktig, da mange bor og jobber i ulike kommuner.

Elsykler kan erstatte bil

Elsykler øker rekkevidden til sykkelen, og gir dermed økt sannsynlighet for at sykling kan erstatte bil. Kostnaden for elsykler er fortsatt betydelig høyere enn for vanlige sykler. Mange har heller ikke erfaringer med å bruke elsykler. Både pris og erfaring er barrierer, men at flere får prøvekjøre elsykkel kan bidra til økt bruk.

Sykkeleldorado

Gudbrandsdalen trekkes frem som et sykkeleldorado, der du finner noen av de vakreste sykkelturerene i Norge. Kommunen trekker derfor frem at utlån av elsykler er et godt tilskudd til reiselivsnæringen, og til andre aktiviteter i regionen.

Relevante lenker