Klimasats-prosjekt

Elvarebiler med tilhørende ladepunkt

Prosjektnavn: Elvarebiler med tilhørende ladepunkt
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy