Klimasats-prosjekt

Elvarebiler med tilhørende ladepunkt

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: