Klimasats-prosjekt

Elbilrådgiver for borettslag og sameier

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Aug 2020
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: