Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av varetransport

Fylke: Oslo
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: