Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av varetransport

Prosjektnavn: Elektrifisering av varetransport
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy