Klimasats-prosjekt

Elektrisk renovasjonskjøretøy

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 980 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: