Klimasats-prosjekt

Elektrisk renovasjonskjøretøy

Prosjektnavn: Elektrisk renovasjonskjøretøy
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 980 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy