Klimasats-prosjekt

Elektrisk truck

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 58 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jul 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: