Klimasats-prosjekt

Elektrisk truck

Prosjektnavn: Elektrisk truck
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 58 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy