Klimasats-prosjekt

Elektriske bysykler

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 950 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: