Klimasats-prosjekt

Elektriske rydde- og servicebiler i renovasjon

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 030 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: