Klimasats-prosjekt

Elsykkelbibliotek i Hønefoss, Ringerike

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 197 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2021
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ringerike kommune har gått til anskaffelse av seks vanlige elektriske sykler og en elektrisk lastesykkel. Syklene er tilgjengelige for gratis utlån til innbyggere ved Søndre torg i Hønefoss, og driftes av Kirkens Bymisjon. 

Relevante lenker