Klimasats-prosjekt

Elsykkel til ansatte

Fylke: Agder
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: