Klimasats-prosjekt

Elsykler i kommunal tjeneste

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: