Klimasats-prosjekt

Elvarebiler til Eiendomsavdelingen

Prosjektnavn: Elvarebiler til Eiendomsavdelingen
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy