Klimasats-prosjekt

Elvarebiler til Eiendomsavdelingen

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: