Klimasats-prosjekt

Elvarebiler til Geodata- og Eiendomsavdelingen

Prosjektnavn: Elvarebiler til Geodata- og Eiendomsavdelingen
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy