Klimasats-prosjekt

Energistasjoner for utslippsfri transport for sjø og land

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mai 2020
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: