Klimasats-prosjekt

Energistasjoner for utslippsfri transport for sjø og land

Prosjektnavn: Energistasjoner for utslippsfri transport for sjø og land
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Sjøtransport