Klimasats-prosjekt

Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre?

Prosjektnavn: Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre?
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hordaland fylkeskommune skal rehabilitere og bygge ut Askøy videregående skole og ønsker å kartlegge muligheten for å bruke klimavennlige byggematerialer og oppnå BREEAM-sertifisering.

Fylkeskommunen vil særlig se på massivtre, lavkarbonbetong og lavkarbonstål. Erfaringene vil også benyttes i andre prosjekter, da mange skolebygg skal bygges eller oppgraderes i årene fremover.

Resultater

Ved å endre byggemetoder og benytte tre kan klimagassutslippet fra byggematerialer halveres uten at prosjektkostnadene øker (se rapporten fra Green Advisers AS under).

Kartleggingen har gitt fylkeskommunen kunnskap om klimavennlige byggematerialer, men også kompetanse på drift og vedlikehold av bygg i tre. Skolen skal ferdigstilles i 2023, og er nå prosjektert med 90% tre i bygningskonstruksjonen over bakkenivå. Innvendig skal alle undervisnings- og grupperom ha minst én vegg med eksponert treverk.

Relevante lenker