Klimasats-prosjekt

Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre?

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hordaland fylkeskommune skal rehabilitere og bygge ut Askøy videregående skole og ønsker å kartlegge muligheten for å bruke klimavennlige byggematerialer og oppnå BREEAM-sertifisering.

Fylkeskommunen vil særlig se på massivtre, lavkarbonbetong og lavkarbonstål. Erfaringene vil også benyttes i andre prosjekter, da mange skolebygg skal bygges eller oppgraderes i årene fremover.

Resultater

Ved å endre byggemetoder og benytte tre kan klimagassutslippet fra byggematerialer halveres uten at prosjektkostnadene øker (se rapporten fra Green Advisers AS under).

Kartleggingen har gitt fylkeskommunen kunnskap om klimavennlige byggematerialer, men også kompetanse på drift og vedlikehold av bygg i tre. Skolen skal ferdigstilles i 2023, og er nå prosjektert med 90% tre i bygningskonstruksjonen over bakkenivå. Innvendig skal alle undervisnings- og grupperom ha minst én vegg med eksponert treverk.

Relevante lenker