Klimasats-prosjekt

Etablering av elbil- og elsykkelpool

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 2 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Elsykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune ønsket å redusere bilbruken i Halden sentrum, og gjennomførte derfor et tredelt prosjekt:

  • Halden kommune inngikk avtale om å leie 40 el-biler fra en privat aktør som tilrettela for at kommunen kunne leie bilene i det tidsrommet kommunen har behov for å benytte bilene, det vil si på hverdager fra kl. 8 til 16. Utenom disse tidene kan innbyggere leie bilene. På ettermiddager og i helger står bilene derfor til innbyggernes disposisjon til en leiepris på mellom 70 og 80 kroner i timen. Bilene har oppstilling på fire ulike lokasjoner slik at tilgjengeligheten for innbyggerne er god, og i nær tilknytning til boligområder.
  • Kommunen har anskaffet el-sykler til utleie/utlån. Syklene kan benyttes som transportmiddel i arbeidstiden, og bidrar dermed til å redusere antall biler i sentrum. Løsningen for utlån/leie av både el-sykler og el‐biler er koplet til en applikasjonsløsning som enkelt kan benyttes av ansatte og innbyggere.
  • Kommunen har installert smarte ladere på utleielokasjonene. Laderne har fase‐ og lastbalansering som effektivt styrer effekten mellom laderne. På den måten oppnår man både at effekten holdes så lav som mulig, og at tilgjengelig effekt benyttes mest mulig effektivt (effektdeling).

Halden kommune har beregnet at kommunens ansatte kjørte nærmere 1 million kilometer i arbeidstiden i løpet av 2017. Kommunens tilbud om nullutslippstransportmidler vil dermed kunne redusere C02-utslippet med 120 tonn per år, ifølge kommunens beregninger. Utslippene vil reduseres ytterligere ved at ansatte kan sykle til og fra arbeidsstedet.

I tillegg til å redusere klimagassutslipp, har prosjektet en sosial profil. Gjennom dette prosjektet har lavinntektsfamilier som ikke har råd til å eie egen bil, fått mulighet til å leie el-bil til en lav sum. Dermed får flere mulighet til å kjøre ungene på trening, ukehandle eller komme seg til jobbintervju.

Halden kommune kan melde om at prosjektet har blitt svært godt mottatt av både ansatte og innbyggere. Prosjektet har til og med ført til at kommunen kom med på en oversikt over de 100 «dristigste prosjektene» i verden når det kommer til å bygge bærekraftige og grønnere byer, se NRK-artikkelen lenket til under for mer informasjon om kåringen.

Klima Østfold har laget en beskrivelse til hjelp for andre kommuner som vurderer å gjennomføre et tilsvarende prosjekt, se lenke under. 

Relevante lenker