Klimasats-prosjekt

Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunkt

Fylke: Trøndelag
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2021
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ørland kommune har etablert sikker sykkelparkering ved tre steder:

  1. hurtigbåtterminalen
  2. rådhuset/kulturhuset
  3. kollektivknutepunkt Opphaug

Kommunesammenslåing og endringer i prosjektet

I opprinnelig prosjektplan skulle det etableres sykkelskur i sentrum av Opphaug (gamle Ørland kommune). Etter sammenslåingen av Ørland og Bjugn, ble sykkelskuret plassert i Bjugn i stedet, da det er et større trafikknutepunkt.

På grunn av høyere kostnader enn prosjektert, ble det etablert ett og ikke to sykkelskur i Brekstad. Sykkelskuret er i umiddelbar nærhet til hurtigbåtterminalen, rådhuset og kultursenteret.

Viktig å undersøke eiendomsforhold

En erfaring fra kommunen er at det er viktig å undersøke eiendomsforhold for mulige arealer tidlig i prosjektet. Kommunen gjorde dette først like før bestilling, og da viste det seg at den mest gunstige plasseringen ikke var mulig på grunn av endret reguleringsplan. På den andre lokasjone hadde ikke kommunen eiendom i nærheten av bussholdeplassen å plassere sykkelskuret på.

Les flere erfaringer i sluttrapporten under.

Relevante lenker