Klimasats-prosjekt

Felles bysykkelordning for Porsgrunn og Skien

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: