Klimasats-prosjekt

Fjellhaug dag- og aktivitetssenter som plusshus

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: