Klimasats-prosjekt

Flerbrukshall og undervisningsrom på Vassmyra skole

Prosjektnavn: Flerbrukshall og undervisningsrom på Vassmyra skole
Fylke: Agder (N)
Søker: MANDAL KOMMUNE, BYDRIFT
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg

Mandal, nå Lindesnes kommune har bygd ut en skole med nye undervisningsrom og idrettshall. Bygget er oppført som et passivhus med klimavennlige materialer som tre og lavkarbonbetong, og klimagassutslippene er redusert med 39% sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker