Klimasats-prosjekt

Flerbrukshall og undervisningsrom på Vassmyra skole

Fylke: Agder
Søker: MANDAL KOMMUNE, BYDRIFT
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Mandal, nå Lindesnes kommune har bygd ut en skole med nye undervisningsrom og idrettshall. Bygget er oppført som et passivhus med klimavennlige materialer som tre og lavkarbonbetong, og klimagassutslippene er redusert med 39% sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker