Klimasats-prosjekt

Flesberg svømmehall

Fylke: Buskerud
Søker: FLESBERG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Flesberg kommune i Buskerud bygger svømmehall i tilknytning til ny skole og flerbrukshall. Tidlig kartlegging av klimavennlige løsninger førte til at kommunen doblet ambisjonene for utslippskutt sammenlignet med et tilsvarende bygg uten klimatiltak (referansebygg).

Prosjektet har stor overføringsverdi til andre kommuner. Kommunen viser at det er mulig å bygge nøkterne og funksjonelle svømmehaller med høye klimakrav, til en pris som ikke er høyere.

Resultater

  • Forprosjektet viste at det til en akseptabel kostnad var mulig å doble utslippsreduksjonen for svømmehallen i forhold til opprinnelig mål
  • Svømmehallen er utviklet etter et nederlandsk konsept som gir et enkelt, kostnadseffektivt og energieffektivt anlegg.
  • I forprosjektet ble hver bygningsdel nøye gjennomgått av entreprenørens fageksperter for å identifisere tiltak for å redusere klimagassutslipp fra materialer.
  • Det ble etablert et referansebygg i et verktøy for klimagassregnskap for bygg, for å ha et sammenligningsgrunnlag for utredede løsninger.
  • Utslippsreduksjonene sammenlignet med referansebygg kommer særlig fra utstrakt bruk av tre og lavkarbon betong. Det er også brukt stålbjelker med HEB-profiler, med 85 prosent resirkulert stål. Overskuddsvarme fra svømmehallen skal brukes til å varme opp skole og idrettshall.

Erfaringer

  • Økonomisk støtte fra Klimasats var avgjørende for at det skulle settes av tid til å utrede miljøløsninger ut over det som allerede var en del av prosjektet i en fase i prosjektet som var presset på tid.
  • Konseptet er direkte overførbart til andre kommuner som skal bygge svømmehaller fremover.
  • Kommunen erfarte at det er viktig å ta seg tid til å hente inn spesialkompetanse tidligst mulig, og før prosjekteringen er ferdig. Flesberg kommune brukte spesialrådgivere på både trebruk og energieffektive svømmeanlegg.
Relevante lenker