Klimasats-prosjekt

Forprosjekt biogass i Fjellregionen

Prosjektnavn: Forprosjekt biogass i Fjellregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ALVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt