Klimasats-prosjekt

Forprosjekt biogass i Fjellregionen

Fylke: Innlandet
Søker: ALVDAL KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: