Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner

Prosjektnavn: Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy

Bymiljøetaten i Oslo kommune skulle se på mulighetene for å preparere skiløyper i marka med utslippsfrie løypemaskiner. Dessverre ble prosjektet avlyst fordi markedet var umodent. 

I 2019 hadde ingen av leverandørene teknologien til å lage utslippsfrie løypemaskiner. Men utviklingen går i en rasende fart, og kun to år senere er den første prototypen på plass i Norge.