Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner

Fylke: Oslo
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bymiljøetaten i Oslo kommune skulle se på mulighetene for å preparere skiløyper i marka med utslippsfrie løypemaskiner. Dessverre ble prosjektet avlyst fordi markedet var umodent. 

I 2019 hadde ingen av leverandørene teknologien til å lage utslippsfrie løypemaskiner. Men utviklingen går i en rasende fart, og kun to år senere er den første prototypen på plass i Norge.