Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimanettverk Nordland

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet har bidratt til å få i gang et Klimapartner-nettverk i Nordland fylke. 

Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.

Relevante lenker