Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimanettverk Nordland

Prosjektnavn: Forprosjekt klimanettverk Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Prosjektet har bidratt til å få i gang et Klimapartner-nettverk i Nordland fylke. 

Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.

Relevante lenker