Klimasats-prosjekt

Forprosjekt: Skreddersydde løsninger for eltaxi

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN
Tilskudd: 2 025 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Drosjer, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Den første av sitt slag i verden

Oslo kommune har etablert Norges første holdeplass kun for elektriske drosjer i Olav Vs gate. Holdeplassen har fire lynladere, to trådløse hurtigladere og to ladeplasser for HC-brukere, og det er tilrettelagt for å kunne utvide med enda flere ladepunkter. 

Holdeplassen er også verdens første drosjeholdeplass med trådløs hurtiglading, og prosjektet har fått mye interesse, både nasjonalt og internasjonalt. Se lenker nedenfor.

Utslippsfrie drosjer

Fremover skal kommunen etablere mange flere holdeplasser kun for elektriske drosjer i Oslo sentrum. Målet med pilotprosjektet var tredelt, og skal klargjøre for:

  • de planlagte nullutslippssonene i sentrum
  • nye miljøkrav for drosjer fra november 2024
  • nye miljøkrav for offentlige anskaffelser (av drosjetjenester)

Utslippsfri anleggsplass

I tillegg til å være landets første holdeplass for utslippsfrie drosjer, var også arbeidet med å etablere holdeplassen Norges første utslippsfrie anleggsplass. Kommunen har som mål at alle bygge- og anleggsplassene skal være utslippsfri innen 2025, og pilotprosjektet i Olav Vs gate har gitt mange gode erfaringer.

Relevante lenker