Klimasats-prosjekt

Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy

Prosjektnavn: Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy
Fylke: Nordland (N)
Søker: VESTVÅGØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt