Klimasats-prosjekt

Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy

Fylke: Nordland
Søker: VESTVÅGØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: