Klimasats-prosjekt

Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum – en mulighetsstudie

Fylke: Telemark
Søker: BØ KOMMUNE, TEKNISK EINING
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: