Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygg – plast i byggsektoren

Prosjektnavn: Fossilfrie bygg – plast i byggsektoren
Fylke: Oslo (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 085 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg

Globalt sett er klimagassutslippene fra fossil plast omtrent like store som utslippene fra all flytrafikk. Både reduksjon av plastbruk, og skifte fra fossilt til resirkulert og fornybart råstoff for plast, er viktige tiltak for å redusere klimagassutslippene. FutureBuilt fikk i 2018 penger til et prosjekt som skulle:

  • få fram nye nullutslipps plastprodukter,
  • og gjennomføre pilotprosjekter på fossilfrie bygg.

Prosjektet er et samarbeid mellom FutureBuilt, miljøstiftelsen ZERO og ambisiøse utbyggere og omfatter innkjøpssamarbeid, pilotbygg og kommunikasjon.

Nye produkter på markedet

Så langt i prosjektet har flere leverandører kommet med nye fossilfrie plastprodukter.

  • Både Vartdal plast og Bewi jobber konkret med fossilfrie løsninger for EPS og XPS. Vartdal har, i samarbeid med ZERO, etablert en innsamlingsordning og et komprimeringsanlegg for EPS i Liadal som samler inn brukt EPS langs hele kysten fra Bergen til Namdal.
  • For VVS‐rør, varslet Pipelife at de er klare til å levere fossilfrie plastrør i 2021.
  • Både Tarkett og Forbo er kommet på banen med resirkuleringsløsninger av teppegulv. Tarkett har også lansert BIO‐PVC‐gulv i samarbeid med Inovyn, der nafta fra finsk bioindutri (UPM) er råvare benyttet som råvare.
  • De er få fossilfrie løsninger innen elektro. Nesten alt er importert, og det har vist seg vanskelig å påvirke produksjonen.

Frokostseminar og leverandørkonferanse om fossilfrie bygg

Det er gjort et stort arbeid med å vise frem fossilfrie løsninger på arrangementer, i sosiale medier og mot byggherrer, som ifølge FutureBuilt har gitt gode resultater. Se presentasjoner og program fra frokostmøte om fossilfrie bygg, februar 2020, og leverandørkonferanse om fossilfrie bygg, 24. august 2021:

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.

Relevante lenker