Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Hordaland

Prosjektnavn: Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Hordaland
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt