Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Hordaland

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hordaland fylkeskommune, nå Vestland, har kartlagt mulighetene for å kreve fossilfrie bygge- og anleggsplasser i fylket. 

Alternative energikilder

Fylkeskommunen har sett på potensialet for utslippskutt på bygge- og anleggsplasser, fra innkjøpskostnader til praktiske løsninger i prosjekter.

Når det kommer til energikilder som kan erstatte fossilt drivstoff, har fylkeskommunen blant annet sett på biodrivstoff og pellets. Fylkeskommunen har også sett på utviklingen i markedet for elektriske maskiner. Hele rapporten kan lastes ned under.

Samarbeid er viktig for fremgangen

For å kunne kreve fossilfrie anleggsplasser, må nødvendige aktører involveres. Fylkeskommunen deltok på seminar for offentlige byggherrer i 2019, der til sammen ti aktører undertegnet en kunngjøring om fossilfrie eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Vestland.

Fryktet høye kostnader

I 2019 var det fremdeles dårlig tilgang på utslippsfrie maskiner på markedet, og aktørene fryktet høye kostander. Seminaret viste at det er mulig å få ned utslipp fra anleggsplasser, og at det vil bli billigere og lettere over tid. 

Relevante lenker