Klimasats-prosjekt

Fossilfrie drosjer i mindre byer

Prosjektnavn: Fossilfrie drosjer i mindre byer
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt