Klimasats-prosjekt

Fossilfrie drosjer i mindre byer

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: