Klimasats-prosjekt

Fossilfrie maskiner til to videregående skoler

Prosjektnavn: Fossilfrie maskiner til to videregående skoler
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 230 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy