Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie maskiner til to videregående skoler

Prosjektnavn: Utslippsfrie maskiner til to videregående skoler
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 230 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy

Hordaland fylkeskommune, nå Vestland, har kjøpt inn to elektriske hjullastere som Stend videregående skole og Voss videregående skole bruker på sine landbrukslinjer. 

Positive erfaringer med elektriske maskiner

Ved å bruke elektriske istedenfor fossile maskiner, kutter fylkeskommunen utslippene. I tillegg er de elektriske maskinene bedre for lokalmiljøet, da de ikke skaper så mye støy eller støv.

Viktig med opplæring i utslippsfrie maskiner

Fylkeskommunen bemerker at selv om maskinene kostet mer enn fossile alternativer, er det positivt å gi elevene opplæring i bruk av elektriske maskiner. Dette vil også bidra til å tilrettelegge for overgangen til utslippsfrie anleggsmaskiner.

Relevante lenker