Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie maskiner til to videregående skoler

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 230 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Aug 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hordaland fylkeskommune, nå Vestland, har kjøpt inn to elektriske hjullastere som Stend videregående skole og Voss videregående skole bruker på sine landbrukslinjer. 

Positive erfaringer med elektriske maskiner

Ved å bruke elektriske istedenfor fossile maskiner, kutter fylkeskommunen utslippene. I tillegg er de elektriske maskinene bedre for lokalmiljøet, da de ikke skaper så mye støy eller støv.

Viktig med opplæring i utslippsfrie maskiner

Fylkeskommunen bemerker at selv om maskinene kostet mer enn fossile alternativer, er det positivt å gi elevene opplæring i bruk av elektriske maskiner. Dette vil også bidra til å tilrettelegge for overgangen til utslippsfrie anleggsmaskiner.

Relevante lenker