Klimasats-prosjekt

Fra fossile til elektriske varebiler

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HELSE OG OMSORG LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: