Klimasats-prosjekt

Framtidas ungdomsskole – Bamble

Prosjektnavn: Framtidas ungdomsskole – Bamble
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt