Klimasats-prosjekt

Framtidas ungdomsskole – Bamble

Fylke: Telemark
Søker: BAMBLE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: