Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Fylke: Vestland
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: