Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og redesign: Rehabilitering av kommunegården

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Feb 2020
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune har i forbindelse med rehabilitering av Kommunegården i Sandvika, gjennomført et forprosjekt for å kartlegge muligheter for gjenbruk og redesign av gamle møbler. 

Møbeldatabase og produktdesign

Det ble inngått et samarbeid med studenter på bachelorstudium i produktdesign fra OsloMet. Studentene fikk tilgang på en møbeldatabase som inneholdt en oversikt over alle møbler i dagens Kommunegård. Databasen har blitt utarbeidet av Bærum kommune med innleide ressurser fra Adecco. Med utgangspunkt i de møblene som ikke skulle gjenbrukes av kommunen, ble det utviklet tolv prototyper på redesignede møbler til ulike formålsbygg i kommunen. 

Erfaringer

  • Arbeidet knyttet til opptelling og registrering av nye møbler er omfattende. God planlegging og oppsett av møbeldatabase er kritisk for at denne skulle ha verdi videre i forprosjektet.
  • Bærum kommune opparbeidet et godt samarbeid med OsloMet ved å legge prosjektet i tidsrommet for et fag i deres skoleplan. Videreføring og opprettholdelse av dette samarbeidet vil være verdifullt. 
  • Det var en utfordring å hente ut møbler til redesign i perioden bygget var i drift og møbene fortsatt i bruk. Dette krever god planlegging og kommunikasjon med de involverte.
  • Når det gjelder utvikling av prototyper, var det viktig å involvere ressurser med relevant kompetanse. Prosjektet og studentene hadde tilgang på interiørarkitekt, arkitekt og arbeidsplassrådgiver som også var involvert i planleggingen av den nye Kommunegården.