Klimasats-prosjekt

Gjennomføring av klimanøytral Bydel Nord

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: