Klimasats-prosjekt

Gjennomføring av klimanøytral Bydel Nord

Prosjektnavn: Gjennomføring av klimanøytral Bydel Nord
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging