Klimasats-prosjekt

Granåsen arenabygg med mer

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM EIENDOM
Tilskudd: 825 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har gjennomført to prosjekter ved utbygging av idrettsanlegget på Granåsen; nye langrenn- og rulleskiløyper og et nytt arenabygg. Begge prosjektene skulle begrense massetransport og ha fossil- eller utslippsfri anleggsplass og maskiner.

Kommunen fikk i 2017 Klimasats-støtte til å utrede Granåsen som et nullutslippsområde, se lenke under.

Resultater og erfaringer

I begge prosjektene ble mest mulig masser gjenbrukt på stedet, og terrengtilpasninger ble gjort for å unngå trefelling, fjerning av myr og inngrep i urørt natur.

Arenabygget ble oppført med lavkarbonbetong klasse A, resirkulert stål og massivtre, og isolert med celluloseisolasjon. I skiløypene ble det brukt lavtemperaturasfalt.

Tårnkraner, byggtørk, byggvarme og en mindre andel anleggsmaskiner var elektriske, mens de resterende maskinene benyttet fornybar diesel.

Kommunen har beregnet at over byggets levetid på 60 år, vil klimatiltakene spare inn nesten 1 400 tonn klimagassutslipp. I fremtidige prosjekter skal kommunen stille krav om fossilfri eller utslippsfri byggeplass, så langt det er mulig. Se lenke under for et Klimasats-støttet prosjekt til utslippsfri anleggsplass i Trondheim. 

Relevante lenker