Klimasats-prosjekt

Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen

Fylke: Innlandet
Søker: NORD-ODAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2018 - Jan 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: