Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Moss Havn elsykler

Prosjektnavn: Grønn mobilitet i Moss Havn elsykler
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 55 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel