Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Moss Havn elsykler

Fylke: Østfold
Søker: MOSS HAVN KF
Tilskudd: 55 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: